Chương trình Khoảng Khắc Thăng Long

PR & Branding
Activities

Set up Flamingo trade mark identity

Các hoạt động PR và xây dựng thương hiệu.

Thang Long Moments

Organized the “Thang Long Moments” pictures contest, sponsored by Sony Vietnam Triển khai, tổ chức cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Thăng Long” do Sony Vietnam tài trợ.

Most Recent Projects
songcongcultural_family_festival