1900 636 108 – Tổng đài thông tin việc làm

Key Services/ Dịch vụ chính

Posting Services/ Đăng tin tuyển dụng
Head hunting/ Tuyển dụng theo yêu cầu
CV by request/ CV theo yêu cầu
Job by request/ Việc làm theo yêu cầu.
50,000 view/ day
– 300,000 Users/ Members
10,000 jobs online.
200,000 CVs online.
+ 50,000 lượt truy cập/ ngày
+ 300,000 thành viên
+ 10,000 vị trí tuyển dụng.
+ 200,000 hồ sơ ứng viên

Tuyencongnhan.vn

Tuyencongnhan.vn is promoted nationwide to 63 provinces, 713 districts and 8000 points of Vietnam Post Offices.
Tuyencongnhan.vn xuất hiện tại hệ thống bưu điện của tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại 63 tỉnh thành, 713 huyện, thị xã và 8000 bưu điện cơ sở.

Most Recent Projects
santa-huntingsanta-vietnam