Tập đoàn Hùng Vương

Set up Flamingo trade mark identity

Flamingo Resorts, Flamingo Tower, Flamingo Travel – Hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu chuỗi Flamingo: Flamingo Resorts, Flamingo Tower, Flamingo Travel.

Pr & Branding the Flamingo chain’s trade mark

Xây dựng thương hiệu chuỗi Flamingo, quảng bá, quảng cáo các dự án thuộc chuỗi.

Kinh doanh dự án Flamingo Đại Lải Resort: BĐS và dịch vụ du lịch và Flamingo Tower.

Running business in Flamingo Đại Lải Resort (Real estate and Tourism), Flamingo Tower.

Most Recent Projects
songcong